Sprężarki chłodnicze i skraplacze w wielu branżach

Sprężarki odnalazły wykorzystanie pęczki

Sprężarka to maszyna, która ma za zadanie za pomocą poboru energii elektrycznej podwyższenie ciśnienia gazu, bądź też wprawienia w obieg tegoż ciśnienia i wymuszenia tym samym jego przepływu. Sprężarki znalazły zastosowanie w wielu branżach przemysłu, od chłodnictwa począwszy, a skończywszy na przemyśle produkcyjnym. Mogą one pracować, jako samodzielne urządzenia wytwarzające potrzebne do pracy ciśnienie lub współpracować z innymi urządzeniami np. skraplaczami.

Skraplacze to urządzenia wykorzystywane w pracy maszyn chłodzących, dlatego w branży chłodniczej bez sprężarki nie można by było uzyskać ciśnienia potrzebnego do skroplenia pary czynniki chłodzącego np. amoniaku. Sprężarki chłodnicze w swojej budowie posiadają układ ssący, cylindry, zawory oraz tłoki. Kiedy tłoki pracują i wykonują ruchy posuwiste, to z komory sprężarki spada i wzrasta, naprzemiennie ciśnienie powodując otwieranie się zaworu tłocznego, a zamykanie się zaworu ssącego.

Tworzy wysoka ciepło, ułatwia

Czynność ta wpływa na ciśnienie, które tworzy się i powoduje przemieszczanie się czynnika chłodzącego do skraplacza. Wytwarza się przy tym wysoka temperatura, która ułatwia dla skraplacza pracę. Sprężarki, które stosuje się w chłodnictwie posiadają sprężarki wewnątrz urządzeń chłodzących, takich, jak lady sklepowe lub w przypadku dużych chłodni sprężarki są oddzielnymi maszynami umieszczonymi na zewnątrz pomieszczenia chłodzącego.

Sprężarki chłodnicze oprócz dużego znaczenia w branży spożywczej przydają się również w przechowywaniu oraz wytwarzaniu leków - w laboratoriach chemicznych, w transporcie, jako doskonały sposób przewozu mrożonek, czy chociażby w transporcie mrożonych ryb.