Chłodnice i skraplacze powietrzne- rola i zastosowanie

Branża chłodnicza to temat rzeka. Trudno jest wyliczyć wszelkiego rodzaju urządzenia chłodnicze, które dostępne są na współczesnym rynku. O zasadzie ich działania i zastosowaniu nie wspominając. Zazwyczaj jest tak, że wykorzystujemy jakiś przedmiot nie zastanawiając się nad tym jak się on nazywa czy do czego jest wykorzystywany. Warto, więc to zmienić i wzbogacić swoją wiedzę chociażby o takie pojęcie jak chłodnice i skraplacz.

Skraplacz to urządzenie, którego zadaniem jak i sama nazwa wskazuje jest skraplanie, a więc zamiana stanu skupienia substancji - z gazowego na ciekły, a czasem i stały. Ze względu na rodzaj chłodziwa wyróżnia się dwa typy skraplaczy: powietrzne i wodne.

Skraplacze powietrzne to urządzenia, które mogą być wykorzystywane zarówno w chłodnicach, chłodziarkach, urządzeniach freonowych jak i amoniakalnych. Zakres stosowalności tego typu urządzeń wyznacza czynniki chłodzący, a więc powietrze zewnętrzne. Zgodnie z obowiązującymi normami ta granica w naszym kraju waha się w granicach od minus 30 do plus 40 stopni Celsjusza. Co ciekawe, w przypadku, kiedy to temperatura skraplanego gazu jest znacznie wyższa, aniżeli otoczenia, to, jako skraplacz może być wykorzystana tradycyjna chłodnica powietrzna czy też wodna.

Skraplacze powietrzne posiadają zarówno zalety jak i wady. Podstawową zaletą tego typu urządzeń jest dostępność czynnika chłodniczego i tanie koszty eksploatacji. Niestety, tego typu skraplacze posiadają i drugą stronę medalu.

Pierwszą wadą jest mały współczynnik przyjmowania ciepła. Współczynnik, który sprawia, że w owych urządzeniach muszą być stosowane wymienniki o dużej powierzchni i gabarytach. A to wszystko sprawia, że hałas wydobywający się z wentylatorów jest wysoki i niebezpieczny dla ludzkiego ucha. Po drugie, wymagają one zastosowania automatyzacji urządzeń chłodniczych i nieustannej regulacji.